Integrēta mārketinga komunikācija

Vai jūsu klients, pircējs vai pakalpojumu saņēmējs spēj salikt uzņēmuma reklāmas, mārketinga komunikācijas un sabiedrisko attiecību vēstījumus kā vienotu stāstu? Vai visi vēstījumi ir integrējušies viņu prātos- kā vienas puzles gabaliņi? Vai viņi ir gatavi pirkt jūsu preci/ pakalpojumu nešauboties ne brīdi?

Ja jūsos iezagās kaut neliels šaubu mirklis, tad iespējams ir vērts padomāt, cik efektīvi jūs izmantojat sabiedrisko attiecību un mārketinga resursus, lai panāktu vēlamo rezultātu.

Nevar paļauties tikai uz produktu, lai palielinātu patērētāju uzticību. Būtiska nozīme ir sakaru uzturēšanai, dialoga veidošanai un komunikācijai, ko uzņēmums veido ar patērētāju. 

Piedāvājam izstrādāt integrēta mārketinga komunikācijas plānu jeb pasākumu kopumu, lai veiksmīgi veidotu attiecības starp jūsu uzņēmumu un klientiem.

Izmantojot Integrētās mārketinga komunikācijas metodes, uzņēmums integrē visus komunikācijas procesus, lai sasniegtu skaidru, saskaņotu, pilnīgu vēstījumu par uzņēmumu  un tā produktiem. Šāda pieeja ir daudz efektīvāka un ekonomiski izdevīgāka.

Pasākumu kopums nodrošina vislabāko rezultātu

  • Papildus piedāvājam lekciju „Aktīvā klientu apkalpošana un pārdošanas māksla”

Apgūstot un apkopojot pasaules labāko pārdošanas meistaru pieredzi, esam izstrādājuši lekciju kursu, kas atklāj saskarsmes mākslas psiholoģiskos un praktiskos aspektus, palīdz izprast neapmierinātā klienta domāšanu. Praktiskās nodarbības un vingrinājumi tiek pilnībā izstrādāti individuāli, ņemot vērā attiecīgā uzņēmuma specifiku un vajadzības.

 
© McPro 2018 | dizains Bumbierkoks