Seminārs: Talantīgas domāšanas noslēpumi

Piedāvājam tiem, kas gatavi jauniem izaicinājumiem un jaunām zināšanām par talantīgas domāšanas principiem un apmācības iespējām, semināru ”Talantīgas domāšanas noslēpumi”. Semināra laikā būs iespēja iepazīties ar jaunākiem pētījumiem šajā jomā, ar konkrētām metodēm, kā var veidot tādu domāšanu sevī un bērnos. 

Semināra programma veidota, balstoties uz vairāk kā trīsdesmit gadu pētījumiem.

 

Problēma

Izglītība jau sen neapmierina gan pedagogus, gan skolēnus un studentus. Bet kas konkrēti neapmierina? Reformas visā pasaulē reducējas uz algām, stundu sadali, veco labo priekšmetu satura korekciju un mācību iestāžu skaitu. Tas notiek jau vairāk kā gadsimtu, bet rezultāts ir visai neapmierinošs. Bieži vien atsaucās uz prestižo iestāžu sarakstiem, bet par izglītības līmeni sūdzas arī tie, kas mācās un māca pašās prestižākajās skolās un augstskolās. 

Ja reformas notiek, bet rezultāta nav, tad iemesli ir jāmeklē citur. Ne skolēnu sapņos, ne pedagogu velmēs, ne ierēdņu vajadzībās, bet gan prasībās, kuras mums izvirza laiks. 

 

Pretruna

Kas tiek prasīts no cilvēkiem šodien un tendēts nākotnē? Reālas spējas veidot savu un  mūsu nākotni citā, jaunā kvalitātē. Spējas domāt patstāvīgi, neskatoties uz reklāmu, propagandu un „autoritāšu” apgalvojumiem, spēja ātri un stabili risināt jebkādas, pat ļoti sarežģītas problēmas, drosmīga domāšana. Tas ir īstais radošums. 

 

Pētījumi

Pētījumi šajā jomā sākās XX. gs. 40. gados. Šodien tā ir zinātne, kas atklāj talantīgas domāšanas noslēpumus  – TRIZ (izgudrojumu problēmu risināšanas teorija). Šī zinātne tiek pasniegta daudzās attīstītajās valstīs – augstskolās, skolās, pat bērnudārzos. Tādās  globāla mēroga firmās kā Samsung, LG Electronics, Proctor un Gamble, General Electric, INTEL un daudzās citās ir lielas TRIZ pētnieciskās nodaļas un pieprasījums pēc speciālistiem nepārtraukti pieaug. 

TRIZ elementus un metodes ir uzsākušas apgūt atsevišķu augstskolu mācībspēki,  jaunie zinātnieki un studenti arī Latvijā, lai gan  – talantīga domāšana jāveido agrāk- skolā, pat bērnudārzā. 

Noklausoties semināru, jūs gūsit zināšanas par talantīgas domāšanas paņēmieniem, iemaņas pašiem izmantot šos paņēmienus. 

 

Drosmīgiem, talantīgiem cilvēkiem pieder nākotne!

 
© McPro 2018 | dizains Bumbierkoks